Sika logo with claim Building Trust
Weboldal használatára vonatkozó
adatvédelmi nyilatkozat

 

 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tájékoztatást ad arról, hogy a Sika Hungária Kft., mint az Ön személyes adatainak felhasználásáért
felelős jogi személy (Adatkezelő) hogyan kezeli a felhasználók személyes adatait és egyéb információkat az Általános Adatvédelmi Rendelet (“GDPR”) értelmében a https://sika.hu illetve https://hun.sika.com weboldal használata során.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat kapcsán Adatkezelő:

Sika Hungaria Kft.

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

Képviseli: Berecz András, ügyvezető

E-mail cím: [email protected]

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Nyilatkozat egyoldalú megváltoztatására, amelyről a hatályos jogszabályoknak megfelelő, előzetes
tájékoztatást ad. A módosuló feltételek a módosítás hatályosulását követően történő személyes adat kezelésekre terjed ki. Minden, a Nyilatkozatban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, az Adatkezelő az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.

Amennyiben kérdése merülne fel a Nyilatkozathoz kapcsolódóan, kérjük, a [email protected] email címen írjon nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, üzleti partnerei személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja az üzleti partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket tesz meg, amelyek az adatok biztonságát garantálják.

1.     Személyes adatok kategóriái, adatfeldolgozási célok, jogalap, források

a.     Kapcsolatfelvétel, ügyfél levelezés

Amennyiben az ügyfél vagy üzleti partner bármilyen formában (telefonon, e-mailen vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér bármely, az Adatkezelő által nyújtott termékkel, szolgáltatással kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során csak az érdeklődő által önkéntesen megadott adatokat fogja a kezelni az Adatkezelő.

Kezelt adatok köre, kategóriái: név, e-mail cím, az üzenet tárgya, és a kapcsolatfelvétel szempontjából szükséges az üzleti partner által önkéntesen megadott adatok.

Adatkezelés időtartama: A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Adatkezelés célja:  Az érintett megkeresésének, kérésének megválaszolása pl.: előzetes tájékoztatás a termékekről

Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatok forrása:  Érintett

Adattovábbítás (ha van): -

Adattovábbítás jogalapja: -

Felhasználói fiók, B2B eshop regisztráció

Kezelt adatok köre, kategóriái:  cégnév, adószám, kapcsolattartó, személy teljes neve, e-mail címe

Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatkezelés célja: üzleti kapcsolattartás, termékértékesítés

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatok forrása:  az érintett

Adattovábbítás (ha van):  -

Adattovábbítás jogalapja: -

Hírlevél:

Az Adatkezelő, elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket, kiadványokat, meghívókat, promóciós ajánlatokat küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

Kezelt adatok köre, kategóriái: név/képviselő neve, társaság elnevezése, e-mail cím, lakhely/székhely, telefonszám

Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatkezelés célja:  tájékoztatás aktuális akciókról és technológiai újdonságokról, rendezvényekről, az adatkezelő saját és
partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

Adatok forrása:  az érintett

Adattovábbítás (ha van):  -

Adattovábbítás jogalapja: -

Nyereményjátékok, promóciók

Az Adatkezelő nyereményjátékok, promóciók szervezése kapcsán a nyereményjáték(ok)ban részt vevő természetes személyeknek az Adatkezelő részére önkéntesen megadott vagy szükségszerűen az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatait kezeli.

Kezelt adatok köre, kategóriái: kötelezően megadott adatok: név, cégnév, cím, e-mail cím, telefonszám, tevékenységi kör,
opcionálisan megadható adatok: vásárlás helyszíne, kedvelt influenszer megnevezése, azon gyártók megnevezése amelynek digitális platformját, applikációját az érintett használja amennyiben az érintett nyertesről a nyeremény átvételekor felvétel készül, úgy ezen felvételeket az Adatkezelő a nyereményjátékkal összefüggő kommunikációja céljából használhatja fel

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megadásától az adott nyereményjáték lezárultát követő legkésőbb 40. napig, nyertesség esetén a nyeremény átadásáig. A nyertesről készült felvételt az Adatkezelő 1 évig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, amely azonban nem vonatkozik az Adatkezelő rendelkezési köre alól addig kikerült felvételre.

Adatkezelés célja:  az Adatkezelő termékeinek, szolgáltatásainak igénybevételével, illetve marketingkommunikációs céllal szervezett nyereményjátékokról történő tájékoztatás, ezek szervezése, lebonyolítása, az Érintettnek a nyereményjátékban történő részvételének lehetővé tétele, kapcsolattartás, a nyeremények sorsolása majd azok átadásához a személyazonosság megállapítása, adózási kötelezettség igazolása.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulása alapján történik illetve a c) pontja (amennyiben az Érintett a nyereményjátékban nyertesként kerül kisorsolásra, a nyeremény átadása, folyósítása, kifizetése kapcsán jogi, jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés) folyósítása, kifizetése kapcsán jogi, jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés).

Adatok forrása:  az érintett

Adattovábbítás (ha van):  -

Adattovábbítás jogalapja: -

b.     Egyéb passzívan gyűjtött információk:

Az Ön által közvetlenül megadott személyes adatokon kívül a weboldal automatikusan, anonim módon gyűjthet, feldolgozhat és tárolhat az Ön számítógépéről vagy egyéb elektronikus eszközéről származó információkat:

Eszköz és használati információk – melyek tartalmazhatnak (i) a weboldal eléréséhez használt eszközre vonatkozó információkat (beleértve, de nem kizárólag: modell, operációs rendszer, IP cím, nyelv, adathordozó és hasonló információk), valamint (ii) az eszköz beállításaira, funkcióira és értesítéseire vonatkozó információk az Ön megismerése és a trendek elemzése céljából. Ezen adatok feldolgozásának jogalapja a jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), különösképp a weboldalunk teljesítményének ellenőrzése és karbantartása érdekében;   

Weboldal elemzés – például a felhasználó milyen gyakran használja a weboldalt, összesített használati és teljesítményadatok. A weboldal elemzést arra használjuk, hogy jobban megértsük a weboldalunk működését és használatát. Ezen adatok feldolgozásának jogalapja a jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), különösképp a weboldalunk használatának és a hozzá kapcsolódó trendek, tevékenységek elemzése érdekében.

A weboldalunkon sütiket is használunk. A sütikre vonatkozó további információkért olvassa el a Süti Tájékoztatónkat, mely a weboldalunk alján található Sütik beállítása menüpontban talál https://hun.sika.com/hu/cookie-policy.html.

2.      Személyes adatok értékesítése

A Sika nem értékesíti a begyűjtött személyes adatokat.

3.     Adatok címzettjei

a.     Továbbítás szolgáltatók részére

A Sika Hungária Kft. bevonhat olyan külsős, a Sika adatfeldolgozójának minősülő szolgáltatókat, akik bizonyos szolgáltatásokat
nyújtanak a Sika részére, például weboldal szolgáltatók, marketing szolgáltatók vagy informatikai támogatást nyújtó szolgáltatók. Ezen szolgáltatások nyújtása során a külsős szolgáltatók hozzáférhetnek és/vagy kezelhetik az Ön személyes
adatait.

Ezen külsős szolgáltatókat szerződéses kötelezettség terheli, hogy megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre a személyes adatok védelme, valamint a személyes adatoknak az utasításoknak és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történő kezelése érdekében.

b.     Egyéb címzettek

A weboldalt kezelő és informatikai szolgáltatásokat nyújtó kollégáink egy része a Sika csoport egy másik vállalatának alkalmazottja is lehet. A weboldal kezelése során kollégáink hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz és/vagy feldolgozhatják azokat. A személyes adatok ilyen jellegű továbbításának jogalapja a jogos érdekünk. Jogos érdekünk a személyes adatok cégcsoporton belüli továbbítása belső adminisztratív és támogatási célokból. Az adatokhoz való hozzáférés azokra a
kollégákra korlátozódik, akiknek szükséges ismerniük azokat.

A Sika Hungária Kft. az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a személyes adatokat továbbíthatja rendvédelmi
szerveknek, kormányzati hatóságoknak, jogi tanácsadóknak és külsős tanácsadóknak. Az ilyen jellegű adatkezelés jogalapja a Sika Hungária Kft.-re vonatkozó jogszabályi kötelezettségek, illetve a vállalat jogos érdeke a jogi igények érvényesítése és védelme tekintetében.

Az adatfeldolgozók és azon harmadik felek frissített jegyzéke, akikkel az adatokat megosztjuk, kérésre elérhető az alábbiakban megadott elérhetőségeken.

4.     Személyes adatok nemzetközi továbbítása

Az Önről gyűjtött, illetve kapott személyes adatokat továbbíthatjuk olyan címzetteknek, valamint feldolgozhatják olyan címzettek,
melyek olyan, az Európai Gazdasági Térségen (“EGT”) belüli vagy azon kívüli országban találhatók, melyet az Európai Bizottság nem ismer el megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országként. Az adatokhoz való hozzáférés azokra a címzettekre korlátozódik, akiknek szükséges ismerniük azokat. Amennyiben az Ön személyes adatait olyan országokba továbbítják, melyek az uniós jog szempontjából nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet, az adatátadást megfelelő biztosítékokra, például az Európai Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi rendelkezésekre alapozzuk. Ezen megfelelő biztosítékokról másolat kérésre hozzáférhető, vegye fel velünk a kapcsolatot a 7. pontban található elérhetőségeinken.

Közösségi média profilokra mutató hivatkozások

A weboldalunkon hiperlinkekkel hivatkozunk a közösségi hálózatban lévő közösségi média profilokra.  Ha rákattint egy ilyen profilhoz tartozó linkre, a böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre az adott közösségi média hálózat szervereivel, így a szolgáltató tudomást szerez az Ön látogatásáról. Ha egyidejűleg be van jelentkezve az adott közösségi hálózatba, a szolgáltató hozzárendelheti a profil megnyitását az Ön felhasználói fiókjához. Ez alapján a személyes adatok feldolgozását az Egyesült Államokban is végezhetik. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó további információért olvassa el a vonatkozó közösségi
média hálózat adatvédelmi szabályzatát. A weboldalunk közösségi média profilokhoz való kapcsolásának célja a weboldalunk láthatóságának növelése. A közösségi média linkjére való kattintás az Ön önkéntes döntése alapján történik, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. Az Egyesült Államokba történő adattovábbítás jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása a GDPR 49. cikk
(1) bekezdés a) pontja szerint.

5.     Milyen jogai vannak és hogyan tudja érvényesíteni azokat?

Ha Ön hozzájárulását adta bármilyen személyes adatkezelésre vonatkozó tevékenységhez, ezt a hozzájárulást a jövőben bármikor
visszavonhatja. Ez a visszavonás nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Az alkalmazandó adatvédelmi törvény értelmében Önnek joga van kérni a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, a személyes adatok kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, valamint joga van tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen. Felhívjuk figyelmét, hogy ezen jogokat a vonatkozó nemzeti adatvédelmi törvény
korlátozhatja. A jogaira vonatkozó további információért tekintse meg az I. Mellékletet: Az Ön jogai.

Ön jogosult arra is, hogy panaszt nyújtson be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz. Jogai gyakorlásához kérjük, vegye
fel velük a kapcsolatot a 7. pontban ismertetett elérhetőségeinken, vagy töltse ki a vállalat weboldalán elérhető “Gyakorolja adatvédelmi jogait” webes űrlapot.

6.     Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat?

Személyes adatait addig tároljuk, amíg szükség van rájuk ahhoz, hogy a kért szolgáltatásokat biztosítani tudjuk. Amennyiben a Sika Hungária Kft.-nek a továbbiakban már nincs szüksége a személyes adatainak felhasználására a szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez, vagy az adatok kezelése már nem jogos érdekünk és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatokat eltávolítjuk rendszerünkből és nyilvántartásainkból és/vagy megfelelően anonimizáljuk azokat, hogy ne legyenek alkalmasak az Ön beazonosítására, kivéve, ha adatait a Sika Hungária Kft.-re vonatkozó jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek való megfelelés érdekében meg kell tartani, pl. törvényes megőrzési határidő.

7.     Kapcsolat

Ha kérdése van jelen Weboldal használatára vonatkozó adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal:

[Vállalat elérhetősége: Sika Hungária Kft. 2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7. Tel.: +361 371 2020, e-mail: [email protected]].

Az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: Berecz András, e-mail: [email protected]

__________________________________________________________________________________

I. Melléklet: Az Ön jogai

(a)    Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést. A hozzáférési információk többek közt tartalmazzák az adatkezelés céljára vonatkozó információk közlését, az érintett személyes adatok kategóriáit, valamint azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, melyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ez azonban nem jelent kizárólagos jogot, más személyek érdekei korlátozhatják az Ön hozzáférési jogát.

Ön jogosult arra, hogy másolatot kérjen a feldolgozás alatt álló személyes adatairól.

Ezen kéréseket általában díjmentesen teljesítjük. Azonban, ha kérése nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzó, különösképp, ha ismétlődő jellegű, akkor az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díjat számíthatunk fel. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljától függően Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

(b)    Törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog"): Bizonyos feltételek mellett Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre
vonatkozó személyes adatok törlését, mi pedig kötelesek vagyunk ezeket törölni.

(c)     Adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos feltételek mellett Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének
korlátozását. Ebben az esetben az érintett adatokat megjelöljük és ezeket csak meghatározott célokból dolgozhatjuk fel.

(d)    Adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos feltételek mellett Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy mi ebben akadályoznánk.

(e)   Tiltakozáshoz való jog: Bizonyos feltételek mellett Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai általunk történő kezelése ellen, illetve kérheti tőlünk, hogy a továbbiakban ne kezeljük az Ön
személyes adatait.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes
adatai marketing célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben a személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük ilyen célból.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

Kérjük, hogy a bírósági vagy hatósági eljárás kezdeményezése előtt az Adatkezelőnek legyen szíves elküldeni a személyes adatai kezelésével kapcsolatos megkeresését, panaszát, hogy azt kivizsgálhassuk, orvosolhassuk, illetve valamely kérelmét, igényét – annak megalapozottsága esetén - teljesíthessük.

A Hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kérelmezze az adtavédelmi hatóságnál azaz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az uniós vagy hazai jogszabályokat. A Hatóság, amelyhez a megkeresést benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Amennyiben az érintett szerint a Társaság, vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett
el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog:

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a Hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet az általa benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog:

Az érintett az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Kártérítési jog: Minden olyan személy, aki a GDPR rendelet vagy hazai adatvédelmi jogszabály megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Ha az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozója a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az adatkezelőtől, illetve adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, továbbá a közös adatkezelők és az általuk megbízott vagy rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozók a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével
okozott

a) kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint

b) személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az érintettnek.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével
okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni.

A NAIH elérhetősége:

Név:                     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:            1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím:            1363 Budapest, Pf.: 9.

Honlap:               http://www.naih.hu

Telefon:              06-1/391-1400

Telefax:               06-1/391-1410

E-mail: [email protected]

__________________________________________________________________________________

II. Melléklet: Közösségi média csatornák

A weboldalunkon több közösségi média csatornára mutató linket helyezünk el vállalatunk népszerűsítése és termékeink reklámozása céljából.  

A közösségi média csatornától és a használt szolgáltatásoktól függően hozzáférésünk lehet az Ön által megadott személyes adatokhoz, például a felhasználói profilján elérhető személyes adatok. Ezeket az adatokat azonban nem gyűjtjük és nem tároljuk, csak összesített formában (pl. követők száma, kedvelések, kommentek és megosztások száma) használjuk statisztikai és analitikai célokra.

1.     Meta szolgáltatások

A Sika Meta szolgáltatásokat használ, melyek szolgáltatója:

Meta Platforms Ireland Limited

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Írország

Ha többet szeretne megtudni a Meta adatvédelmi szabályzatáról, mely a Meta legtöbb szolgáltatására és termékére vonatkozik (beleértve a Facebook-ot és az Instagram-ot), akkor látogasson el az alábbi oldalakra:

https://www.facebook.com/privacy/policy

https://privacycenter.instagram.com/policy
 

Weboldalunkon Meta Facebook és Instagram közösségi média bővítményt. A weboldalunk egyes oldalainak megnyitásakor a felhasználó internet böngészője automatikusan felszólítást kap a közösségi média bővítmények megjelenítésének letöltésére. Erre vonatkozóan további információ itt érhető el: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Ezen technikai folyamat során a Meta tudomást szerez arról, hogy a weboldalunk melyik oldalát kereste fel a felhasználó.

1.1.  Facebook Insights

A Sika Facebook oldal esetén a Sika és a Facebook közösen felelős a személyes adatok kezeléséért. Ennekkövetkeztében használhatjuk a “Facebook Insights” funkciót, hogy anonim statisztikai adatokat gyűjtsünk Facebook oldalunk látogatóira vonatkozóan. A statisztikák készítéséhez a Facebook által a felhasználó eszközén tárolt sütiket használják. Arra vonatkozóan, hogy a két adatkezelő közül melyik felel meg a GDPR szerinti kötelezettségeknek az oldal látogatások feldolgozása tekintetében, a Facebook Page Insight Controller függelékben talál információt, mely az alábbi linken érhető el. Felhívjuk figyelmét, hogy a Függelék mindenkire vonatkozik, aki az Európai Gazdasági Térségen belül használja a Facebook oldalát: https://facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Az úgynevezett "Meta pixel" funkció a “Facebook Insights” használata esetén alkalmazható. A Meta pixel lehetővé teszi a
Facebook számára, hogy a Facebook látogatóit bizonyos csoportokhoz rendelje a személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez és ily módon azonosítsa őket. Ez biztosítja, hogy ezek a felhasználók csak az érdeklődési körüknek megfelelő hirdetéseket
lássanak.

A Meta pixelről és annak működéséről további információt itt talál: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

A Facebook fiókjának Beállítások részében leiratkozhat a Facebook pixel adatgyűjtéséről és annak a személyre szabott hirdetések
megjelenítéséhez történő felhasználásáról. Ezekről a beállításokról további információt itt talál: https://www.facebook.com/settings?tab=ads (bejelentkezés szükséges).

1.2.  Marketingtevékenység

Ha azt másként nem jeleztük, az Ön személyes adatainak feldolgozása jogos érdekünk alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), hogy válaszolni tudjunk üzeneteire vagy megkereséseire, valamint, hogy elemezzük a közösségi média csatornáink elérését és használatát, ami lehetővé teszi számunkra, hogy optimalizáljuk jelenlétünket az adott csatornákon.

Facebook és Instagram oldalunk kezelésébe külső szolgáltató(ka)t is bevonhatunk:

A külső szolgáltató(k) által végezhető tevékenységek Facebook és Instagram oldalunkon:

A külső szolgáltató(k) tevékenységük során a következő adatkezelési tevékenységeket végezheti:

Adatvédelmi táblázat

A nyereményjátékok során birtokunkba jutott személyes adatokat a nyereményjátékok lezárását követő 30 napon belül töröljük.

Adatainak Facebook általi kezelése:

A https://www.facebook.com/settings oldalon található személyes Facebook beállításai tájékoztatást adnak az Ön adatairól és lehetővé teszi azok javítását vagy beküldését. A Facebook adatkezelésének kifogásolásáról vagy annak korlátozásáról további információt itt talál: https://www.facebook.com/help/contact/1994830130782319.

1.1.  Kapcsolatfelvétel

Amikor kapcsolatba akar lépni velünk a Facebook oldalunkon keresztül, használjuk Facebook felhasználói nevét. Önkéntesen megadhat további személyes adatokat is. A kapcsolatfelvétel és a megkeresésre történő válaszadás céljából végzett adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. A megkeresésével kapcsolatosan gyűjtött valamennyi személyes adatot töröljük kérésének feldolgozása után, kivéve, ha azok tárolása más folyamatok dokumentálásához szükséges (pl. későbbi szerződéskötés). 

2.  YouTube

A Sika a YouTube szolgáltatást használja, melynek szolgáltatója:

Az Európai Gazdasági Térségben és Svájcban lakóhellyel rendelkező felhasználók számára: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, illetve

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, Egyesült Államok

A YouTube adatvédelmi szabályzatát itt találja: https://policies.google.com/privacy

Weboldalunkon YouTube gombot helyeztünk el. A weboldalunk egyes oldalainak megnyitásakor a felhasználó internet böngészője automatikusan felszólítást kap a YouTube gomb megjelenítésének letöltésére. További információt a YouTube bővítményre vonatkozóan itt talál https://developers.google.com/youtube/youtube_subscribe_button . Ezen technikai folyamat során a YouTube tudomást szerez arról, hogy a weboldalunk melyik oldalát kereste fel a felhasználó.