Weboldal adatvédelmi nyilatkozat

A weboldal adatvédelmi nyilatkozat feladata, hogy körülírja, hogy a Sika Hungaria Kft., mint adatkezelő

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

Képviseli: Berecz András, ügyvezető

E-mail cím: [email protected]

(továbbiakban "SIKA") miként dolgozza fel a felhasználók személyes adatait vagy egyéb információit („Ön” vagy „Önt”), különösen az Általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) értelmében, a https://hun.sika.com (továbbiakban „weboldal”) weboldal használata közben.

1. A személyes adatok kategóriái, a feldolgozás céljai, jogi alapjai és forrásai

a. Az Ön által megadott személyes adatok:

Ha a Weboldalunkon felhasználói fiókot hoz létre, akkor az alábbi személyes adatait kérjük: Név, postai cím, e-mail cím, kiválasztott jelszó. A SIKA az ilyen személyes adatokat az Önnek nyújtott szolgáltatások céljából dolgozza fel. Ezen adatok megadása önkéntes alapon történik. Mindenesetre, ilyen személyes adatok nélkül, nem tudunk felhasználói fiókot létrehozni. Az ilyen személyes adatok feldolgozásának jogi alapja az Önnel megállapodott Weboldal használatra vonatkozó szerződés (a GDPR 6. cikkelyének (1) bek. b. pontja).Ha feliratkozik a hírlevélre és hozzájárulását adja a hírlevél fogadásához és erre a célra az e-mail cím feldolgozásához, akkor megkérjük, hogy adja meg az e-mail címét. Az e-mail címét a hírlevél rendszeres kiküldéséhez használjuk. Az e-mail címe megadása önkéntes alapon történik. Mindenesetre, ha nem adja meg az e-mail címét, akkor nem kap hírlevelet. A személyes adatai feldolgozásának jogi alapja a hírlevél kiküldéséhez adott engedély (GDPR 6. cikkely, (1) bek. a pont).

b. Egyén, passzívan begyűjtött információk:

Az aktívan megadott személyes adatokon kívül a Weboldal, automatikusan gyűjthet, feldolgozhat és tárolhat bizonyos személyes információt félig névtelen alapon:

- készülék és használati információ - többek között (i) a Weboldalt előhívó készülékre vonatkozó speciális információ (beleértve, de nem kizárólagosan, a modell, az operációs rendszer, az IP cím, a nyelvezet, a szolgáltató és hasonló információk) és (ii) a funkciók, jellemzők, vagya készüléken megjelenő értesítések a későbbi azonosításához és a tendenciák elemzéséhez;

- Weboldal elemzés - mint például az, hogy egy felhasználó milyen gyakran használja a Weboldalt, összesített felhasználás és teljesítmény adatok. A Weboldal elemzés segít, hogy jobban megértsük a Weboldal működését és használatát. A jogos érdeklődésünk céljának jogi alapja (GDPR 6. cikkely, (1) bek. f. pont) az alábbi: a Weboldalunk működésének valamint a Weboldallal kapcsolatos használat és tevékenységek ellenőrzése és megtartása és a tendenciák elemzése.

2. Adatfogadók

a. Továbbküldés szolgáltatóknak

A SIKA felkérhet külső szolgáltatókat a SIKA számára adatfeldolgozásra, hogy bizonyos szolgáltatásokat nyújtsanak a SIKA számára, úgymint weboldal szolgáltató, marketing szolgáltatók vagy IT ügyfélszolgálat szolgáltatók. Az ilyen szolgáltatások igénybe vétele esetén a külső szolgáltatóknak hozzáférése lehet és/vagy feldolgozhatják a személyes adatait.Ezeket a külső szolgáltatókat szerződéses kötelezettségek kötnek, hogy a személyes adatok védelme és feldolgozása közben megfelelő műszaki és szervezési biztonsági intézkedéseket alkalmazzanak.

b. További adatfogadók

A Weboldalt kezelő és IT szolgáltatásokat nyújtó néhány kollégánk a csoport cégeinek alkalmazottja lehet. A Weboldal kezelése esetén hozzáférésük lehet és/vagy feldolgozhatják a személyes adatait. A személyes adatainak továbbküldése a jogos érdeklődésünkre alapszik. A jogos érdeklődésünk aszemélyes adatainak továbbküldése a cégcsoporton belül, belső adminisztratív és ügyfélszolgálati célból. A kollégák hozzáférése a szükséges mértékben van meghatározva.A SIKA a személyes adatait bűnüldöző szerveknek, hatóságoknak, jogi képviselőknek és külső tanácsadóknak is továbbküldheti, az érvényes adatvédelmi törvénynek megfelelően. Az ilyen feldolgozás jogi alapja, hogy megfeleljenek egy olyan jogi kötelezettségnek, amelynek a SIKA tárgya vagy olyan jogi érdeklődésnek, mint a jogérvényesítés gyakorlása vagy védelme.Az adatfeldolgozók és harmadik felek frissített listáját, akikkel az adatokat megosztjuk, a Céghez az alábbi címen írt kérésre megosztjuk.

c. Személyes adatok nemzetközi továbbküldése

A begyűjtött vagy megkapott személyes adatait az Európai Gazdasági Közösségen („EGK”) továbbíthatjuk olyan személyeknek, akik az Európai Gazdasági Közösségen (EGK) kívül élnek, és nem tudnak megfelelő adatvédelmi szintet felmutatni. Az EU szempontjából nem megfelelő adatvédelmi szintet felmutató országok között van Andorra, Argentína, Kanada, Svájc, a Feröer-szigetek, a Guernsey Bailiffség, Izrael, Man, Jersey, Új Zéland és az Uruguay Keleti Köztársaság. Az adatfogadók az Amerikai Egyesült Államokban részlegesen az EU-USA adatvédelmi intézkedés nyilatkozata védelme alatt állhatnak, és így az EU törvények szempontjából kötelesek megfelelő adatvédelmi szintet nyújtani. Ezért, ha a személyes adatait olyan országba kerülnek, ahol az EU törvény értelmében nincs megfelelő szintű adatvédelem, akkor az ilyen jellegű továbbküldést megfelelő védelemmel kísérjük, úgymint az Európai Közösség általi szabványos adatvédelmi cikkelyek. Ilyen megfelelő intézkedés másolatát az alábbi 5. bek (Kapcsolat) szerint kérheti. A hozzáférés a szükséges mértékben korlátozott.

3. A jogai és a jogok követelése

Ha engedélyezte a személyes adatai feldolgozását, akkor ezt az engedélyt bármikor visszavonhatja a jövőre vonatkozóan. Ez a visszavonás nem befolyásolja a feldolgozás engedély visszavonása előtti feldolgozását.

Az alkalmazható adatvédelmi jog szerint joga van: a személyes adataihoz hozzáférni, a személyes adatok módosítását kérni; a személyes adatait törölni, a személyes adatai feldolgozása korlátozását kérni; kérni az adatok átszállítását, és a személyes adatai feldolgozásának ellent mondani. Ne feledje, hogy az előbb említett jogokat az alkalmazható adatvédelmi törvény korlátozhatja. További információkhoz lásd a Jogai mellékletet.

Joga van panaszt emelni megfelelő felügyelő szervnél.A jogai érvényesítéséhez keresse fel a „Joggyakorlat” webes űrlapban megadott címen (5.) szakasz, amelyet a Cég weboldalán talál

4. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatait a szükséges szolgáltatások nyújtásához szükséges ideig tároljuk. Amikor már a [Cégnek] nincs szüksége a személyes adataira a szerződéses vagy törvényes kötelezettségeknek megfeleléshez, akkor eltávolítjuk az adatokat és a feljegyzéseket a rendszerünkből és/vagy megfelelő lépéseket teszünk, hogy névtelenítsük, hogy az adatai ne legyenek azonosítható, kivéve, ha meg kell tartanunk a személyes adatokat, hogy a SIKA törvényes vagy szabályszerinti kötelezettségeinek eleget tegyünk, pl. törvényes adatmegőrzési időszak.

5. Kapcsolat

Ha a weboldal adatfeldolgozási nyilatkozatával kapcsolatos kérdése van, akkor az alábbi címen keressen minket:

SIKA kapcsolattartó adatai:

Sika Hungaria Kft., Székhelye: 2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.

Képviseli: Berecz András, ügyvezető

Telefonszám: +36-1-371-2020

E-mail cím: [email protected]

A jogai melléklet

(a) Hozzáférési jog: Joga van igazolást kérni, hogy a személyes adatait feldolgozzuk-e vagy sem, és igenlő esetben a személyes adatokhoz hozzáférést kérni. A hozzáférési információ része - többek között - a feldolgozás célja, az érintett személyes adatok kategóriái, és a címzettek illetve a címzett kategóriák, akik a személyes adatokat kézhez kapták vagy kapják. Mindenesetre, ez nem abszolút jog és mások érdekei korlátozhatják a hozzáférési jogát.Joga van a feldolgozás alatt személyes adatainak másolatát kérni. Ha további másolatokra van szüksége, akkor ezt megkaphatja az adminisztratív költségekre alapuló észszerű díja ellenében.

(b) Adathelyesbítési jog: Joga van az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérni. A feldolgozás céljától függően joga lehet a nem teljes személyes adatok teljessé tételéhez, beleértve a kiegészítő nyilatkozat tételét.

(c) A törléshez való jog („felejtéshez való jog”): Bizonyos körülmények között joga van arra, hogy a személyes adatait elfelejtsük és joga van az ilyen személyes adatok törlését kérni.

(d) A feldolgozás korlátozásának joga: Bizonyos körülmények között joga van arra, hogy a személyes adatainak feldolgozását korlátozzuk. Ebben az esetben ezeket az adatokat megjelöljük és csak bizonyos célokra használjuk.

(e) Adatátviteli jog: Bizonyos körülmények között joga lehet az Önre vonatkozó, részünkre megadott személyes adatok kérésére, összefoglalt, általában használt és gép által olvasható formátumban, és joga lehet az ilyen adatokat más hatóságnak megadni, az általunk való akadályoztatás nélkül.

(f) Tiltakozás joga: Bizonyos körülmények között joga van tiltakozni, az Ön körülményei alapján, vagy ha a személyes adatait közvetlen marketing célokra használjuk, és a személyes adatait feldolgozzuk és kérheti, hogy a személyes adatait ilyen célra ne használjuk tovább.Mindenesetre, ha a személyes adatait közvetlen marketing célokra használjuk, akkor joga van az ilyen marketingra vonatkozóan - ami a profilképzést is jelenti - tiltakozni az adatai ilyen jellegű feldolgozása ellen. Ebben az esetben az adatait nem dolgozzuk fel ilyen célokra.