A Sika jövőbeli sikere nem csak attól függ, hogy a megfelelő stratégiát követjük-e, de legalább ugyanennyire fontos munkavállalóink bizalma és elhivatottsága is. A Sika globális piacvezető pozíciójához vezető útjának alapja cégünk vállalkozó szellemű filozófiája és a Sika szellemisége. A Sika szellemiség azon alapértékek és irányelvek összességének a szinonimája, melyek a vállalat gerincét képzik. Az öt vállalatirányítási irányelv, mely kifejezi a Sika vállalati kultúráját és a jövőbeli sikerét jelentik.

Ügyfélközpontúság

A Sika a legmagasabb szintű minőségi követelményeket támasztja termékeivel és szolgáltatásaival szemben. Az innováció iránti elkötelezettség lehetővé teszi a Sika számára, hogy ne csak a jelenlegi keresletet elégítse ki, de fel tudjon készülni a jövőbeli elvárásokra is. Minden Sika megoldás tervezésénél a rövid távú üzleti lehetőségek helyett ügyfeleink sikerét tartjuk szem előtt és hogy tartós, kölcsönösen előnyös kapcsolatokat alakítsunk ki. Ezt a szemléletmódot hangsúlyozza vállalatunk jelmondata: Bizalmat építünk (Building Trust). A Sika büszke arra, hogy a márka ezen ígéretének teljesítése melletti mindennapos elköteleződése által a Sika háromszög (a 100 éves képi szimbólumunk) a teljesítmény, a minőség, a megbízhatóság és a szolgáltatás szinonimájává vált az egész világon.

 

Kép: Sika’s long history of innovation has led to unparalleled success in becoming a recognized global technology leader in many markets

Innovációra való törekvés

A Sika sikere és hírneve a kezdetekig visszanyúló innovációs tradícióján alapul. Ennek megfelelően üzleti tevékenységünk meghatározó része az innováció menedzsment, nagy figyelmet fordítunk a minőségi termékek és a legjobb megoldások kifejlesztésére ügyfeleink számára. A Sika intézményesítette a Sika Terméklétrehozási Folyamatot (Sika Product Creation Process), mely nagy hangsúlyt fektet az új termékek, rendszerek és megoldások folyamatos fejlesztésére a szigetelés, ragasztás, szerkezetmegerősítés és -védelem területén. A Sika által alapított, a világ minden részén megtalálható technológiai központokba és laboratóriumokba való befektetés révén vállalatunk egy, a partnerek, beszállítók és tudósok alkotta globális hálózatból profitál, miközben teljesíti azt az ígéretét is, hogy mindenhol az ügyfelek szolgálatára áll.

 

Fenntarthatóság és Integritás

A Sika egy hosszú távú vállalkozásfejlesztési szemléletet alakított ki, tisztelettel és felelősségteljesen bánik ügyfeleivel, részvényeseivel és munkavállalóival. A Sika működésének középpontjában a biztonság, a minőség, a környezetvédelem, az egyenlő bánásmód, a társadalmi szerepvállalás, a felelős növekedés és az értékteremtés áll. A fenntarthatóság fontos része a vállalati innováció hajtóerejének. Az épületeknél és más ipari felhasználás esetén is célja, hogy fokozza azok tartósságát, illetve javítsa az energia- és nyersanyag hatékonyságukat. A vállalat minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy csökkentse az erőforrás-felhasználást a vállalaton belül és partnereinél is, akik megbíznak a Sika termékeiben. A Sika kezdeményezéseit és előrehaladását a Globális Jelentéstételi Kezdeményezés keretein belül szervezik

Kids at Project Inspire Tanzania
Kép: Sika Tanzania is supporting “ProjeKt Inspire”, an initiative aiming at opening career options to younger generations

Mindezek felett a Sika számára első a biztonság. Munkavállalói és partnerei jóléte és egészsége elengedhetetlen része a Sika sikerének. A biztonságos munkakörnyezet megteremtése mindig is kiemelt fontosságú volt számunkra.

A Sika erősíti a társadalmi és a gazdasági fejlődést minden országban és közösségben, ahol jelen van. A Sika aktívan támogatja a helyi közösségek társadalmi projektjeit. Az ENSZ Globális Megállapodásának tagjaként vállalatunk elkötelezett a globális fenntartható fejlődés mellett.   

A Sika nem veszélyezteti integritását és magas etikai elvárásokat támaszt munkájával szemben. A Sika “Magatartási kódexe” pontosan meghatározza a normákat és a viselkedési szabályokat a vállalat, illetve munkavállalóink részére.

 

Employees from Sika Chile
Kép: Sika Chile, Team Construction

Szerepvállalás és Tisztelet

A Sika bízik munkavállalóinak szakértelmében és vállalkozói szellemiségében. A Sika támogatja a bizalmon és a tiszteleten alapuló munkakapcsolatot és nem csak formális módon jár el. A Sika munkavállalói örömmel dolgoznak szoros együttműködésben egymással, ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és részvényeseinkkel. 

A Sika törekszik olyan munkakörnyezet teremtésére, amely inspirál és ösztönzi munkavállalóit, hogy fejlődjenek és új ötletekkel álljanak elő. A Sika a döntéshozatalt és a felelősséget az illetékesek kezébe adja. 

A Sika célja a szervezeti egységek decentralizálásának végrehajtása és a szervezetek széleskörű ellenőrzésének kialakítása. Az alkalmazottak továbbképzését és fejlődését kiemelt fontosságúnak tartjuk. A Sika célja a jövő vezetőinek képzése és a cégen belüli jelöltek előléptetése. 

 

Eredményközpontúság

A Sika a sikerre törekszik, büszkék vagyunk arra, hogy folyamatosan kiemelkedő eredményeket érünk el és túlteljesítünk a piacon. Vállalatunk ezt az elképzelést kitartóan, hosszú távon igyekszik megvalósítani. 

A Sika hisz a személyes felelősségvállalásban. A feladatokat és a projekteket egyértelműen kijelöljük. A teljes nyereség és a veszteségesség felelőssége a Vezérigazgatót terheli. A Sika átlátható viszonyítási pontokkal rendelkezik a pénzügyi teljesítményére vonatkozóan, mely meghatározott stratégiát követ. Vállalatunk teljesítőképességének értékelésénél a piaci részesedést, az árbevétel növekedését, a jövedelmezőséget és a tőkehatékonyságot vesszük alapul.